Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

Terms and conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆสำหรับการลงเดิมพันกับผู้ให้บริการ ufabetmeet จัดทำขึ้นเพื่อความเป็นส่วนรวมระหว่างผู้เข้าใช้บริการและผู้ให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้หากผู้เข้าใช้บริการต้องการลงเดิมพันและเข้าใช้บริการกับเราจำเป็นจะต้องอ่านข้อมูลและศึกษากฎระเบียบต่างๆที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ก่อนอย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทางเดียวกันข้อกำหนดและบังคับต่างๆกำหนดไว้อย่างชัดเจนดังนี้

Terms and conditions

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

  1. ผู้สมัครสมาชิกจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
  2. ผู้สมัครสมาชิกจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลจริงเท่านั้น หากผู้ให้บริการพบเจอว่ามีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะทำการตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกทันที
  3. ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการอย่างเป็นความลับ และไม่มีการเผยแพร่สู่บุคคลที่สามเด็ดขาด
  4. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องฝากเงินเดิมพันเครดิตขั้นต่ำเพื่อเปิดเครดิต 100 บาทก่อนที่จะเข้าใช้บริการ
  5. ผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธการสมัครสมาชิกได้ หากพบเจอประวัติการติดBlacklist ของผู้สมัครสมาชิก
  6. ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุง และปรับเปลี่ยนข้อมูลเงื่อนไข การให้บริการต่าง ๆ ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ผู้ให้บริการ ufabetmeet  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญา หากผู้ใดคัดลอกข้อมูลต่าง ๆ นำไปใช้โดยมิชอบจะทำการดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  8. ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที หากพบเจอผู้สมัครสมาชิกละเมิดกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้
  9. หากผู้เข้าใช้บริการต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ให้บริการ และการใช้งานต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทาง contact@ufabetmeet789 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  10. เมื่อผู้สมัครสมาชิกทำการสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย ทางผู้ให้บริการ ufabetmeet  จะถือว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
Avatar
admin